Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Δήμος Άργους - Μυκηνών: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα μεγάλη επιτυχία του Δήμου Άργους Μυκηνών
Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο αποχέτευσης της δ.ε. Λέρνας προϋπολογισμού 9.183.187,82 ΕυρώΔημήτρης Καμπόσος: Προστατεύουμε το περιβάλλον – Δουλεύουμε για την ανάπτυξη
Νέα μεγάλη επιτυχία για τον δήμο Άργους Μυκηνών αποτελεί η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 9.183.187,82 Ευρώ!!


Η πρόταση υποβλήθηκε μετά από απόφαση ...

του δημοτικού συμβουλίου Άργους Μυκηνών στις 30 Μαρτίου 2011 και την εισήγηση της δημοτικής αρχής για πρόταση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Στις 19 Μαρτίου 2012 απεστάλη προς τον δήμο Άργους Μυκηνών το υπ’ αρ. πρ. 116873 έγγραφο το οποίο το υπογράφει ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο έχει θέμα: Υπογραφή Συμφώνου Αποδοχής Όρων απόφασης ένταξης της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» και αναφέρει ότι «Σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 8526/31-3-2011 αίτησή σας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για χρηματοδότηση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Λέρνας και αγωγός μεταφοράς λυμάτων» αξιολογήθηκε θετικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (σύμφωνα με το Πρακτικό αξιολόγησης 115/1-3-2012, το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔ με το με αριθμ. πρωτ. 116873/2-3-2012 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης)…» «…σας αποστέλλεται ενημερωτικά το Σχέδιο Απόφασης Ένταξης καθώς και το έντυπο του Συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης, που θα πρέπει να υπογράψει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Τελικού Δικαιούχου…»
Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών κ. Δ. Καμπόσος υπέγραψε το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και έτσι με την ένταξη της πράξης που υπογράφει και ο Γ.Γ. Υδάτων κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης με κωδικό MIS 346692 ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία που κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο.
Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί στη δημοτική ενότητα Λέρνας του δήμου Άργους Μυκηνών και αφορά στην κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των τ.κ. Μύλων, Κιβερίου, Σκαφιδακίου καθώς και των αγωγών μεταφοράς των ακαθάρτων προς την μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων εντός των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων , τους αγωγούς μεταφοράς λυμάτων και τα αντλιοστάσια ανύψωσης αυτών. Θα παραδοθούν δίκτυα συνολικού μήκους 41.500 μέτρων καθώς και πέντε αντλιοστάσια. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο.Σε δηλώσεις του για το θέμα ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών σημείωσε:

«Η αποχέτευση Λέρνας και ο αγωγός, μπήκαν στην τελική ευθεία, ενός δρόμου με σκληρή δουλειά και προσπάθεια. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που αφορά Μύλους, Κιβέρι, Σκαφιδάκι, περιλαμβάνει 41 χιλιόμετρα αγωγών και 5 αντλιοστάσια με εμφανείς περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Είναι μια νέα ευχάριστη είδηση, σε μια σειρά καλών ειδήσεων, όπως η Τουριστική Σχολή στο Άργος, η ένταξη του έργου της αποχέτευσης Λέρνας, ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών δεν είναι μόνο το Άργος, είναι και οι λοιπές ενότητες που αποκτούν πλέον την σημασία που τους πρέπει. Παραλάβαμε μια μελέτη σε κάποιο στάδιο, από την δημοτική αρχή του κ. Χασάπη τον οποίον και πρέπει να επαινέσουμε εδώ, την ολοκληρώσαμε και υποβάλλαμε προς ένταξη για χρηματοδότηση το σύνολο του έργου…Δεν υπάρχουν πολιτικές ειδήσεις. Υπάρχουν κοινωνικές ειδήσεις. Η αποχέτευση δεν είναι προνόμιο κάποιων. Η αποχέτευση πρέπει να είναι για όλο τον κόσμο. Στο Άργος, η αποχέτευση είναι ολοκληρωμένη στο 98% και συνεχίζουμε τώρα με Μύλους, Κιβέρι, Σκαφιδάκι. Με την ευκαιρία, να σημειώσω πως σχεδιάζουμε την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στον αυξημένο φόρτο (και τις «αμαρτίες» του παρελθόντος όπως τα απόβλητα των εργοστασίων). Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, από πλευράς οικονομικού αποθεματικού βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις, ανά την Ελλάδα και σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα έργα όπως η κατασκευή 7 νέων σχολείων (και αυτά με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ).… Ο Δήμος μας δεν είχε την οντότητα που έχει σήμερα. Και είμαι ευτυχής που πηγαίνει από νίκη σε νίκη. Καταστάσεις που δεν είχαμε συνηθίσει. Παλεύω και αγωνίζομαι για να πετύχω αυτά που πετυχαίνω…


Για το ίδιο θέμα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Κρίγγος δηλώνει:Σήμερα πέρα από εμάς που είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευχαριστημένοι πανηγυρίζει και το περιβάλλον .Δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα επί δώδεκα μήνες. Σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, με πάρα πολλές προτάσεις απ’ όλη την Ελλάδα για τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης στην ίδια πρόσκληση . Δώσαμε μάχη για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.Συντονίσαμε τις δυνάμεις μας προς την κατεύθυνση αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα καλά νέα για τον τόπο μας.Η αναγκαιότητα-σκοπιμότητα του συγκεκριμένου έργου είναι μεγάλη καθώς, όπως γνωρίζετε, στη τοπική κοινότητα Μύλων υπάρχουν οι πηγές της Λέρνης, της Αμυμώνης και του Ποντίνου, απ’ όπου υδρεύεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του νομού Αργολίδος και με την κατασκευή του έργου της αποχέτευσης επιτυγχάνεται η επαρκής προστασία τους από μελλοντικούς κινδύνους. Δεύτερο θετικό αποτέλεσμα είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αφού οι οικισμοί είναι παραθαλάσσιοι και πρέπει να υπάρχει θωράκιση της θάλασσας από ενδεχόμενη στο μέλλον ρύπανση.Τρίτον κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει και τα οικονομικά οφέλη τόσο για τα νοικοκυριά τα οποία δαπανούν μηνιαίως μεγάλα ποσά για την εκκένωση των βόθρων όσο και από την μεγάλη επένδυση χρημάτων στην τοπική οικονομία από την εκτέλεση του έργου που βάσει του προϋπολογισμού και αφού αφαιρέσουμε το ΦΠΑ είναι της τάξης των 7.551.338,66 Ευρώ.Τέταρτον, αναπτυξιακά η ύπαρξη αποχετευτικού δικτύου είναι αναμφισβήτητα μεγάλο όπλο και κίνητρο και για επενδύσεις αφού άλλωστε στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλου του δήμου.Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και δημοτική αρχή Λέρνας για την συγκρότηση μεγάλου μέρους του φακέλου της μελέτης, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Μανιάτη για την πολύτιμη συνδρομή του και το Δήμαρχο Άργους Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσο για την συνεχή ενασχόλησή του με το θέμα εξασφάλισης της χρηματοδότησης.

1 σχόλιο:

 1. ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΑΠΗ!!!!!

  -ΚΟΛΥΜΠΑ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ.
  -ΚΟΛΥΜΠΑΩ ΔΗΜΑΡΧΕ ΚΟΛΥΜΠΑΩ...
  - ΑΝΑΣΚΕΛΑ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΡΕ ΒΛΑΚΑ..
  - ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΑΩ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ.
  -ΓΥΡΝΑ ΡΕ ΑΝΑΣΚΕΛΑ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝΕ ΤΗ ΚΕΦΑΛΑ ΣΟΥ ΕΞΩ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΑΞΟΥΝΕ ΟΤΙ ΠΕΣΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ..
  - Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΑΥΤΟ.ΜΟΥΠΕ Η ΣΟΝΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΑΝΑ.
  -@@@**(()))@@@@.. ΓΥΡΝΑ Τ ΑΝΑΣΚΕΛΟ ΝΑ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝΕ..
  - ΑΜΕΣΩΣ ΑΜΕΣΩΣ.  -

  ΑπάντησηΔιαγραφή