Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

7η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού ΣυμβουλίουΣας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


Οικονομικά Θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους Μυκηνών οικονομικού έτους 2012.

2. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 2011.

3. Επί του από 5-3-2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα:
«Διαγραφή ποσού από Μισθώματα λόγω πληρωμής ΕΕΤΗΔΕ και ΤΑΠ».

4. Επί του από 14-3-2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα:
«Διαγραφή τελών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων».

5. Επί του από 14-3-2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα:
«Διαγραφή αστικών ενοικίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων».

6. Επί της υπ’ αριθ. 38/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με την οποία εγκρίνεται η Δ΄ τριμηνιαία έκθεση απολογισμού έτους 2011, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

7. Περί οικονομικής ενισχύσεως του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

8. Περί οικονομικής ενισχύσεως του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

9. Ακύρωση Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών έτους 2012» (σχετ. η υπ’ αριθ. 4/2011 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών), μετά την υπ’ αριθ. 5/12 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2012 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών έτους 2012» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

11. Περί οικονομικής ενισχύσεως Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Άργους – Μυκηνών.


Τεχνικά Θέματα:

12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση κοινοτικού καταστήματος – Υποέργο: Ολοκλήρωση κοινοτικού καταστήματος» της πρώην κοινότητας Αλέας.

13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση τοιχίου αντιστήριξης οικισμού Μάζι Τ.Δ. Καρυάς» του πρώην Δήμου Λυρκείας.

14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τμηματικές τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Γυμνού» του πρώην Δήμου Λυρκείας.

15. Περί εγκρίσεως 1ΔΔ Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή πεζογέφυρας στο Τ.Δ. Μύλων» κ.λ.π.

16. Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας (2012 – 2013)» κ.λ.π.

17. Περί εκτελέσεως του έργου: «Ολοκλήρωση σιντριβανιού Ν. Κίου» κ.λ.π.

18. Περί εκτελέσεως της εργασίας: «Κατεδάφιση κτιρίου ιδιοκτησίας Δήμου Άργους Μυκηνών (πρώην γαλακτοκομικού συνεταιρισμού)» κ.λ.π.

19. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας, του έργου : «Τεχνικού Συμβούλου, για την Υποβοήθηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Άργους-Μυκηνών, σε θέματα σύνταξης τεχνικών δελτίων για την εξερεύνηση πόρων από χρηματοδοτήσεις καθώς και τεύχη δημοπράτησης για την ωρίμανση των έργων».

20. Έγκριση επεμβάσεων – προσαρμογών της μελέτης και έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάδειξη Ευρύτερης
Περιοχής Αγοράς».

Τρέχοντα Θέματα:
21. Υποβολή Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Άργους – Μυκηνών 2011 – 2014 για συζήτηση και ψήφιση.

22. Συμμετοχή και έγκριση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ φακέλου - Πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης».

23. Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 324/28-2-2012 εγγράφου του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους με θέμα: «Καθορισμός ορίων βοσκής σε μολυσμένο κοπάδι αιγοπροβάτων».

24. Περί μετάταξης δύο (2) Δημοτικών Αστυνόμων από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Άργους – Μυκηνών.

25. Περί χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Μουρτοκόκη Ιωάννη του Αναστασίου.

26. Περί κοπής δένδρων στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Άργους – Μυκηνών (πρώην γαλακτοκομικός συνεταιρισμός) (Σχετ. η υπ’ αριθ. 32/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

27. Περί αποκλάδωσης - κοπής δένδρων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 39/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

28. Περί παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου στον οικισμό Νέου Ηραίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών ιδιοκτησίας Χρήστου και Θεοδοσίου Σμυρνιώτη (Σχετ. η υπ’ αριθ. 40/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

29. Περί παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Νέου Ηραίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εορτών του Δημοτικού Σχολείου Ινάχου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου