Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Πρότυπες Περιφέρειες για µια Βιώσιµη Ευρώπη


Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας-ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού έργου ENNEREG µε τίτλο «Πρότυπες Περιφέρειες για µια Βιώσιµη
Ευρώπη», διοργανώνει εκδήλωση, το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012,στις 17.30 το
απόγευµα στην αίθουσα του επιµελητηρίου Άργους.
Η ηµερίδα στοχεύει στην ενηµέρωση των δηµοτικών και ...

περιφερειακών αρχών, καθώς
και του συνόλου των θεσµικών φορέων της Περιφέρειας, σχετικά τις νέες τεχνολογίες
ΑΠΕ και ΕΞΕ, την πρωτοβουλία του Συµφώνου των Δηµάρχων και τα οφέλη που
προκύπτουν για τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς από τη συµµετοχή τους σ'
αυτήν, τη µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα του έργου ENNEREG.

Απευθύνεται σε εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
επιµελητήρια, συλλόγους επιστηµόνων, κ.ό.

Το ΚΑΠΕ σας προσκαλεί στην ηµερίδα «Πρότυπες Περιφέρειες για µια Βιώσιµη
Ευρώπη».


Για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης, θα σας παρακαλούσαµε να
επιβεβαιώσετε τη συµµετοχής σας έως τις 9/3/2012. Για αυτό, καθώς και για
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, µπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΑΠΕ, κα
Δήµητρα Μηναδόκη, τηλέφωνο: 210-6603311, E-mail: minadaki@cres.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου