Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Να προωθηθούν οι μελέτες έργων του πρώην Δήμου Λυρκείας


Παρακαλώ να εξετάσετε άμεσα την δυνατότητα κάποιες από τις ολοκληρωμένες μελέτες έργων του πρώην Δήμου και νυν Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας να προωθηθούν-είτε ως έχουν είτε επικαιροποιημένες- για την χρηματοδότησή των αντίστοιχων έργων ...

από το ΕΣΠΑ καθώς έχω την πληροφορία πως ορισμένες εξ αυτών όπως πχ η Συντήρηση πηγών - Κατασκευή Δεξαμενών Κερασιάς , Χιλιομοδούς Κεφαλοβρύσου, Συκιάς Νεοχωρίου, πηγής Κουργιαλού Γυμνού, Καπαρελίου και Καρυάς,η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης εντός του οικισμού της Καρυάς , η κατασκευή δικτύων άρδευσης Καρυάς ,Κεφαλοβρύσου, Δούκα, Γυμνού, Καπαρελίου και Στέρνας έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Ομοίως θα μπορούσαν να προωθηθούν οι μελέτες έργων για την επισκευή και αποκατάσταση της νέας αίθουσας , η προσθήκη βοηθητικών χώρων, η ηλεκτρολογική, υδραυλική όπως και η αντίστοιχη μελέτη του έργου θέρμανσης των εν λόγω πρόσθετων βοηθητικών χώρων στο προαύλιο της νέας αίθουσας του διατηρητέου κτιρίου του Δημοτικού σχολείου Καρυάς, καθώς και η δημιουργία προσβάσεων - κοινόχρηστων χώρων κλπ στο Πλατανοδάσος του οικισμού Καρυάς η και μελέτες για άλλα εκκρεμή έργα που μου διαφεύγουν αυτή την στιγμή και που βασίμως έχουν δυνατότητες χρηματοδότησής τους από το πιο πάνω πρόγραμμα .
Απολύτως ενήμερος στα παραπάνω θέματα μελετών-έργων είναι ο Μηχ/γος-Ηλ/γος κ. Αναστάσιος Καμπόσος η συμβολή του οποίου στην εν γένει διαχείριση τους θα πρέπει να είναι καθοριστική.
Σημειώνεται εν προκειμένω ότι ο οικισμός της Καρυάς είναι ο μόνος χαρακτηρισμένος με νόμο παραδοσιακός οικισμός του νομού μας.

Επισημαίνεται πως πρόκειται για ώριμα, εντελώς απαραίτητα , πρώτης δηλ. προτεραιότητας έργα, μέσω της υλοποίησης των οποίων θα μπορούσε να εξασφαλιστεί κάποια ελάχιστη ισορροπία μεταξύ της περιφέρειας του Δήμου Άργους Μυκηνών και των αστικών και τα ημιαστικών του κέντρων.
Όπως γνωρίζετε έχουν ανοίξει η πρόκειται να ανοίξουν προσκλήσεις από την Περιφέρεια για υποβολή προτάσεων, στις οποίες μπορούν να ενταχθούν ώριμα έργα του «Θησέα»- όπως είναι όλα τα παραπάνω-αλλά ακόμη και άλλα συμβασιοποιημένα έργα που δεν έχουν ξεκινήσει κλπ υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις διατάξεις εφαρμογής του ΕΣΠΑ, ανταποκρίνονται δηλ. στα κριτήρια των «ανοιχτών» του προσκλήσεων.
Σε πολλές Διαχειριστικές Αρχές εξετάζονται ήδη μια σειρά έργων της αυτοδιοίκησης που είτε δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν μέσω του ΘΗΣΕΑ είτε έχουν ξεκινήσει και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν ελλείψει πόρων.
Κατόπιν τούτων παρακαλώ οι υπηρεσίες του δήμου σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες κρατικές αρχές και τις αρχές του β΄ βαθμού ΤΑ να διερευνήσουν χωρίς καθυστέρηση τι δυνατότητες υπάρχουν και για ποια έργα( καθώς τίθενται και πολλαπλά ζητήματα επιλεξιμότητας επί μέρους δαπανών των διαφόρων έργων η δράσεων) και βέβαια να προχωρήσουν τάχιστα σε κάθε αναγκαία ενέργεια που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την υλοποίηση για λογαριασμό του δήμου μας έργων όπως τα προαναφερθέντα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα σχετικά τόσο εμένα όσο και τους πρόεδρους κλπ των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων.
Είναι πέρα βέβαιο πως αν αφεθεί να πάει χαμένη και αυτή η ευκαιρία, οι δημοτικές ενότητες του νέου δήμου ιδίως με τα χαρακτηριστικά της Λυρκείας θα ερημώσουν πολύ-πολύ γρήγορα.

Με εκτίμηση,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Άργους-Μυκηνών
(Δημοτική Ενότητα Λυρκείας)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου