Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Γενικός Γραμματέας test drive... προσβάλλουν την νοημοσύνη μας.


Δελτίο τύπου εξέδωσε η δημοτική παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Άργους - Μυκηνών σχετικά με το θέμα του Γενικού Γραμματέα του δήμου.

Έχουν περάσει μόλις δεκαεπτά μήνες από την ανάληψη της διακυβέρνησης του δήμου από τη νέα Δημοτική Αρχή και ήδη έχουν “περάσει” από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του δήμου ...
δύο επιλογές του Δημάρχου. Η μία με κανονικό διορισμό, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και η άλλη με το σύστημα του “υπο δοκιμήν”, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο δήμος Άργους – Μυκηνών.
Ο εξαφανισμένος πλέον “Γενικός Γραμματέας”, κ. Φώτης, παρόλο που ήταν “υπο δοκιμήν”, όλο το προηγούμενο διάστημα, έδινε εντολές στο προσωπικό του δήμου, συνομιλούσε με προμηθευτές, υπαγόρευε διαδικασίες μελετών και πολλές φορές έκανε υπέρβαση των αρμοδιοτήτων ακόμα και ενός νόμιμα διορισμένου Γενικού Γραμματέα. Και όλα αυτά λειτουργώντας προφανώς ατύπως !.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ (άρθρο 161 Ν.3584/2007) : “Στους δήμους δίνεται η δυνατότητα σύστασης θέσης μετακλητού Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας προϊσταται αμέσως και μετά τον Δήμαρχο όλων των υπηρεσιών του Δήμου και προσυπογράφει τα από το Δήμαρχο υπογραφόμενα έγγραφα. Είναι μετακλητός υπάλληλος . Η διοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου ασκείται από το Γενικό Γραμματέα , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί ο Δήμαρχος, με απόφασή του καθώς και αυτών που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία” .
Συνεπώς η λειτουργία του Γενικού Γραμματέα δεν αφορά μόνο τον Δήμαρχο, αλλά αφορά όλους τους πολίτες, από τους οποίους στην ουσία αμοίβεται και για τους οποίους πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να λειτουργεί με περισσότερη υπευθυνότητα στα θέματα της διοίκησης των υπηρεσιών της. Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να έχει “ονοματεπώνυμο”, να σηματοδοτεί την διαφάνεια και να ασκεί μόνο τα καθήκοντα που ο νόμος ορίζει.
Όλα όσα έγιναν με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής όλο το προηγούμενο διάστημα προσβάλουν τη νοημοσύνη μας και την νοημοσύνη των πολιτών.

Άργος, 12 Μαίου 2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου