Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

4η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 24 Φεβρουαρίου 2014,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 σε ...τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Οικονομικά Θέματα:
1. Επί του από 17-2-2014 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών
με θέμα: «Διαγραφή ενοικίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα».
2. Περί οικονομικής ενισχύσεως του Αθλητικού Σωματείου «ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ».

Τεχνικά Θέματα:
3. Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης: «Μελέτες Προετοιμασίας Έργων ΕΠΤΑ
Δήμου Λέρνας – Σχέδιο Χωροταξικής Ανάπτυξης του Δήμου Λέρνας (ΣΧΟΟΑΠ)».
4. Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης: «Πολεοδομικός – Χωροταξικός Σχεδιασμός
Δήμου Κουτσοποδίου».
5. Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης: «Μελέτες Προετοιμασίας Έργων ΕΠΤΑ
(Μελέτη τροποποίησης Γ.Π.Σ. του Δήμου και της περιαστικής περιοχής Δήμου Νέας Κίου)».
6. Υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου: «Ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής πηγών
Κεφαλαρίου Αργολίδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου
– Ιονίων Νήσων 2007 - 2013 και στον Άξονα Προτεραιότητας (08): «ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».
7. Περί κατεδάφισης χαρακτηρισμένου ως ετοιμόρροπου και επικίνδυνου κτίσματος επί της
οδού Γούναρη έναντι Δ.Ο.Υ. Άργους.
8. Περί τροποποιήσεως Γ.Π.Σ. στο Άργος και επί της οδού Δαναού και Παρόδου αυτής (σχετ.
η υπ’ αριθ. 8/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
9. Περί εκτελέσεως του έργου: «Επεμβάσεις στην πλατεία Κατριλιώτη στη Δ.Ε. Ν. Κίου».
10. Περί αποδοχής της 1ης
τροποποίησης της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».
11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Επέκταση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Άργους 2008».
12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση –
Ανάδειξη Ευρύτερης Περιοχής Αρχαίας Αγοράς».
13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση
Φθορών Οδοστρώματος στη Δ.Ε. Μυκηνών».
14. Περί εγκρίσεως 1ου
Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου».
15. Περί εγκρίσεως 1ου
Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών».
16. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας – εργασίας με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία αύλειου χώρου και μετεγκατάσταση λυόμενων
Δημοτικού σχολείου Ινάχου»

Τρέχοντα Θέματα:
17. Περί αντικαταστάσεως μέλους από το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους - Μυκηνών».
18. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής
του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α
/7-2-2000 «Ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης» και για θέματα του υπ’ αριθ. 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/26-4-99) Γενικού Κανονισμού
Λιμένα».
19. Περί συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στην εκστρατεία ECOMOBILITY 2013-
2014.
20. Περί μετατόπισης του Περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ναυπλίου στο Αργος.

21. Περί χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄.
22. Περί χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.


Θέματα Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.:
23. Επί της υπ’ αριθ. 10/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση τιμολογιακής
πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.».
24. Επί της υπ’ αριθ. 12/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Λήψη απόφασης για
υπογραφή σύμβασης με την ΔΕΗ Α.Ε για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της
Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και εισήγηση στον Δήμο Άργους –
Μυκηνών να καταστεί τριτεγγυητής για την υλοποίηση της ρύθμισης».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου