Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για χορήγηση ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ στο Άργος


Από Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 στο Δημοτικό Κατάστημα Άργους του Δήμου Άργους – Μυκηνών (ισόγειο- Γραφείο Πρωτοκόλλου) ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων πολιτών για όσους μόνιμους κατοίκους της πόλης του Άργους , διαμένουν σε περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης και επιθυμούν να προμηθευτούν ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ για ...

την ελεύθερη στάθμευσή τους , στις θέσεις οι οποίες έχουν διαγραμμιστεί με μπλε σήμανση.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κάθε κατοικία δικαιούται ΜΟΝΟ μία κάρτα ελεύθερης στάθμευσης.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής :
1)Αίτηση προς το Δήμο ( το έντυπο βρίσκεται και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου)

2)Αντίγραφο Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους με σφραγίδα παραλαβής από Εφορία.
α) Σε περίπτωση που έχει σταλεί ταχυδρομικώς: Ε1 + ταχυδρομική απόδειξη.
β) Σε περίπτωση που έχει σταλεί μέσω e-mail: Ε1 από το site του TAXIS.
γ) Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης : αντί Ε1 του τρέχοντος έτους , μεταβολή στοιχείων από τη Δ.Ο.Υ.
δ) Σε περίπτωση φιλοξενίας τέκνων: Ε1 των γονέων του τελευταίου οικονομικού έτους. ( Για να γίνει δεκτό πρέπει να ισχύουν τα ανωτέρω της παρ. 2).

3)Άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του δικαιούχου.
Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε άλλο όνομα θα χρειαστεί μια υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης του συγκεκριμένου οχήματος με το γνήσιο της υπογραφής από τον κάτοχό του.

4)Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων που θέτει ο Δήμος ( το έντυπο βρίσκεται και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου