Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Ρύθμιση - ανάσα για δημοσίους υπαλλήλους


Μειώνεται κατά 50% το ανώτατο ποσό που παρακρατείται από τον μισθό τους για εξόφληση δανείων
Οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε «αναδιάρθρωση» 750.000 στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, προαναγγέλλοντας περαιτέρω ρυθμίσεις για τις οφειλές στεγαστικών δανείων των δημοσίων υπαλλήλων. Η ρύθμιση θα προβλέπει ...

τη μείωση στο μισό του ανώτατου ορίου που παρακρατείται κάθε μήνα από τον μισθό των δημοσίων υπαλλήλων και προστίθεται στις ρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει μέχρι σήμερα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οπως εξήγησε ο κ. Βενιζέλος, «η παρακράτηση θα μειωθεί από τα έξι δέκατα του μισθού που λαμβάνει κάθε υπάλληλος στα τρία δέκατα, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν δύο μισθωτοί στην οικογένεια ή άλλα έσοδα στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα –πέραν του μισθού από το Δημόσιο– τότε η δόση δεν θα υπερβαίνει συνολικά, πέρα από την παρακράτηση, τα τέσσερα δέκατα του οικογενειακού μηνιαίου εισοδήματος. Οι ρυθμίσεις θεωρούνται αναγκαίες λόγω της μεγάλης μείωσης του μισθού χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων μετά την καθιέρωση του ενιαίου μισθολογίου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο μηνιαίος μισθός έχει μειωθεί στο μισό, με αποτέλεσμα η παρακράτηση της μηνιαίας δόσης να εξανεμίζει όλες τις αποδοχές. Στις 750.000 ανέρχονται μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, προαναγγέλλοντας περαιτέρω ρυθμίσεις για τις οφειλές στεγαστικών δανείων από δημοσίους υπαλλήλους.

Η ρύθμιση θα προβλέπει τη μείωση στο μισό του ανώτατου ορίου που παρακρατείται κάθε μήνα από τον μισθό των δημοσίων υπαλλήλων και προστίθεται στις ρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει μέχρι σήμερα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οπως εξήγησε ο κ. Βενιζέλος «η παρακράτηση θα μειωθεί από τα έξι δέκατα του μισθού που λαμβάνει κάθε υπάλληλος στα τρία δέκατα, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν δύο μισθωτοί στην οικογένεια ή άλλα έσοδα στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα -πέραν του μισθού από το Δημόσιο- τότε η δόση δεν θα υπερβαίνει συνολικά, πέρα από την παρακράτηση, τα τέσσερα δέκατα του οικογενειακού μηνιαίου εισοδήματος.

Οι ρυθμίσεις θεωρούνται αναγκαίες λόγω της δραματικής μείωσης του μισθού χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων μετά την καθιέρωση του ενιαίου μισθολογίου. Σε αρκετές περιπτώσεις ο μηνιαίος μισθός έχει μειωθεί στο μισό, με αποτέλεσμα η παρακράτηση της μηνιαίας δόσης να εξανεμίζει όλες τις αποδοχές. Να σημειωθεί ότι με βάση τον κανόνα περί υπεύθυνου δανεισμού, όπως αυτός ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει υιοθετηθεί και από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι δόσεις για την αποπληρωμή δανείων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 30% των μηνιαίων αποδοχών κάθε νοικοκυριού, κανόνας που έχει παραβιαστεί κατά κόρον στο παρελθόν.

Οι ρυθμίσεις που έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα για τους δημοσίους υπαλλήλους δίνουν τη δυνατότητα καταβολής μειωμένης δόσης έως και 50% για πέντε συνολικά χρόνια, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι υγείας ή άλλοι σοβαροί λόγοι, το μέτρο συνδυάζεται με διετή αναστολή καταβολής δόσης. Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων που έχει χορηγήσει το ΤΠΔ επεκτάθηκε κατά δεκαπέντε χρόνια, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκεια αποπληρωμής στα 40 έτη, ενώ το όριο ηλικίας του δανειολήπτη επεκτείνεται έως τα 85ο έτος.

Ο αριθμός των δανείων που έχει χορηγήσει το Ταμείο προς δημοσίους υπαλλήλους ανέρχεται σε 180.000 συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ και στο πλαίσιο της πολιτικής των ρυθμίσεων που έχει ανακοινώσει, έχει δεχθεί μέχρι σήμερα 15.000 αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών 300 περίπου εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το 80% των δανείων εξυπηρετείται κανονικά, αλλά η συνέχιση της ύφεσης αναμένεται να επιδεινώσει την ικανότητα των δημοσίων υπαλλήλων να εξυπηρετούν τα στεγαστικά δάνεια που έχει χορηγήσει ο φορέας. Οι επισφάλειες περιορίζονται σήμερα στο 1% του δανειακού χαρτοφυλακίου, εξαιτίας κυρίως της παρακράτησης της δόσης του δανείου από τον μισθό των δημοσίων υπαλλήλων απευθείας στην πηγή.

Διαμετρικά αντίθετη είναι η εικόνα των επισφαλειών στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα, όπου οι επισφάλειες στα στεγαστικά δάνεια υπολογίζονται στο 12%, ενώ στον τομέα των καταναλωτικών δανείων τα «κόκκινα δάνεια» έχουν εκτοξευθεί στο 28% του χαρτοφυλακίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετές τράπεζες έχουν προχωρήσει στη λεγόμενη δεύτερη -ή ακόμα και τρίτη- γενιά ρυθμίσεων, δηλαδή δανείων που έχουν ρυθμιστεί τουλάχιστον μία φορά, ενώ οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προσεγγίζουν πλέον τις 7.500. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τα Ειρηνοδικεία ανέρχονται στις 500 περίπου και σύμφωνα με τα στοιχεία, το 70% αυτών είναι θετικές, υπέρ του δανειολήπτη.

Στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο η άνοδος των επισφαλειών στο 12% μεταφράζεται σε δάνεια ύψους 9,4 δισ. ευρώ που δεν εξυπηρετούνται σε σύνολο 78,4 δισ. ευρώ, που είναι το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, ενώ στο χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε 9,7 δισ. ευρώ σε σύνολο δανείων 34,6 δισ. ευρώ.

Καθημερινή 24-2-2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου