Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

5η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 1 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


Οικονομικά Θέματα:
1.Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους Μυκηνών οικονομικού έτους 2012.

2.Επί του από 13-2-2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους - Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων».

3.Επί του από 8-2-2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα».

4.Επί του από 23-2-2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους –
Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης – άρδευσης των πρώην Δήμων Κουτσοποδίου, Λυρκείας και Μυκηναίων»

5.Περί οικονομικής ενισχύσεως του Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ.

6.Περί οικονομικής ενισχύσεως της ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ.

7.Περί οικονομικής ενισχύσεως του Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ.

8.Περί αποδοχής ποσού 79.979,67 από Υπουργείο Πολιτισμού (Οριζόντιες δράσεις ΘΗΣΕΑΣ) για το έργο «Κατασκευή ενός κτιρίου αποδυτηρίων τύπου Ζ΄ στο γήπεδο ποδοσφαίρου του πρώην Δήμου Λέρνας».

9. Περί αποδοχής ποσού 34.718,11 από Υπουργείο Πολιτισμού (Οριζόντιες δράσεις ΘΗΣΕΑΣ) για το έργο «Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο πρώην Δήμου Κουτσοποδίου και στην ευρύτερη περιοχή».

10.«Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της «ΑΡΓΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ».Τεχνικά Θέματα:

11.Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας» κ.λ.π.

12.Περί εκτελέσεως του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – Μικρά Τεχνικά Έργα» κ.λ.π.

13.Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση όμβριων Τ.Δ. Φιχτίου».

14.Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Πεζοδρομίων 2010».

15.Περί βεβαίωσης θέσης γεωτεμαχίου του κ. Ορφανού Γεωργίου του Ευαγγέλου στον οικισμό «ΑΝΩ ΚΟΚΛΑ» του Δήμου Άργους – Μυκηνών (Σχετ. η υπ’ αριθ. 20/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

16.Επέκταση δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού.

Τρέχοντα Θέματα:

17.Περί αιτήματος παράτασης παραχώρησης έκτασης προς το Δήμο Άργους –

Μυκηνών.

18.Περί υλοτομίας τεσσάρων πεύκων στην Τοπική Κοινότητα Φιχτίου του Δήμου
Άργους – Μυκηνών (Σχετ. η υπ’ αριθ. 122/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

19.Περί αποκλάδωσης ή κοπής δένδρων στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Κίου (Σχετ. η υπ’ αριθ. 21/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

20.Περί αποκλάδωσης ή κοπής δένδρων (πεύκων) στον αύλειο χώρο του 4ου
Δημοτικού Σχολείου Άργους (Σχετ. η υπ’ αριθ. 22/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

21.Περί κλαδέματος ευκαλύπτων επί της οδού Γ. Σεφέρη στο Άργος (Σχετ. η υπ’ αριθ. 134/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

22.Επί αιτήσεως της SIBIREAC STELUTA του GEORGI για χορήγηση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου.

23.Περί χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών στους: α)Πανταζή
Αθανάσιο του Δημητρίου, β)Φλεβάρη Ιωάννη του Ηλία και γ)Κωσταντινίδου Στέλλα του Ευαγγέλου.

24.Επί αιτήσεων για έκδοση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012.

25.Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 10112/Δ4/30-1-2012/30-1-2012 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012 –2013».

26.Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου και αναπληρωτή αυτού ως μέλος της
επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών, μεταφορών (άρθρα 67 και 70 Π.Δ. 28/80).

27.Περί εγγραφών και διαγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Άργους – Μυκηνών.

28.Περί εγκρίσεως του επανυποβληθέντος διετούς προγράμματος δράσης 2012 –2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών (ΚΕΔΑΜ).

29.Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής του Π.Δ. 23/2000/7-2-2002 «Ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης» και για θέματα του υπ’ αριθ. 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/26-4-99) Γενικού Κανονισμού Λιμένα»

30.Περί εκλογής εκπροσώπων του Δήμου Άργους – Μυκηνών στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου