Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Δήμος ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ: 6η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Άργους - Μυκηνών θα συνεδριάσει την 7η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ.9 - ισόγειο, Άργος), σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 03-04-2014 πρόσκληση προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους για τις παρακάτω κατηγορίες θεμάτων :
Οικονομικά Θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2014.
2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός».
3. Επί της υπ’ αριθ. 87/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με την οποία εγκρίνεται η 4η τριμηνιαία έκθεση απολογισμού έτους 2013, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
4. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Επί του από 3-4-2014 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση τελών ύδρευσης – άρδευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Άργους - Μυκηνών».
7. Επί του από 2-4-2014 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα».
8. Περί ψηφίσεως πιστώσεως για την πληρωμή εξόδων στα πλαίσια της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

Τεχνικά Θέματα:
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για την πράξη με τίτλο: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Άργους – Ολοκλήρωση Ηλεκτροφωτισμού Σταδίου και Κατασκευή Υποσταθμού».
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για την πράξη με τίτλο: «Δήμος Άργους: Κατασκευή αποδυτηρίων, εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων».
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για την πράξη με τίτλο: «Γήπεδο Δαλαμανάρας Άργους – Φυσικός χλοοτάπητας».
Περί εκτελέσεως του έργου: «Μικρά Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 2014».
Περί εκτελέσεως του έργου: «Μικρά Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Μυκηνών 2014».
Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου».
Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μικρά Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου».

Τρέχοντα Θέματα:
16. Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Ωδείου.
17. Εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Άργους.
18. Περί διαγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών.
19. Περί παραχώρησης της μεγάλης αίθουσας του παλαιού Δημαρχείου Μυκηνών (Νέο κτήριο) στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μυκηνών «ΜΥΚΗΝΗ» για την στέγαση διαφόρων δραστηριοτήτων του.
20. Περί χορήγησης βοηθήματος Κληρονομίας «ΒΟΡΙΔΗ».
21. Συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών, Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας και Δήμου Ναυπλίου του «ATREUS PREMIER CUP» που θα διεξαχθεί στην περιοχή της Αργολίδας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από τις 11 μέχρι τις 14 Απριλίου 2014.
Μετάβαση αντιπροσωπευτικής αποστολής του Δήμου στην αδελφοποιημένη πόλη του ΝΕΤΕΡΣΧΑΙΜ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
Περί μεταφοράς θέσεων περιπτέρων.
Περί κατάργησης θέσεων περιπτέρων.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου