Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

16η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (κατεπείγουσα)


Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Άργους - Μυκηνών θα συνεδριάσει την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό κατάστημα (Δαναού 3, Άργος) σύμφωνα με την από 09-07-2012 πρόσκληση προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους για το παρακάτω θέμα:


Επί της υπ’ αριθ. Πρωτ. 25641/28-6-2012 ένστασης των διαγωνιζόμενων συμπραττόντων γραφείων, Μιχ. Παρασκευόπουλος του Σωτ., Κ. Ηλιόπουλος & Συνεργάτες Ε.Π.Ε., κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Άργους και Καταγραφή – Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας και Ασφάλειας Κίνησης Πεζών».

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι, λόγοι κινδύνου απώλειας της χρηματοδότησης επιβάλλουν την κατά το ταχύτερο δυνατό ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου