Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: «ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Ζ.Ο.Ε.»

Παρατείνεται η μετεγκατάσταση των Βιομηχανιών της Αργολίδας που είναι εγκαταστημένες στις Ζ.Ο.Ε., σύμφωνα με σχετική απάντηση που απέστειλε στον Γραμματέα της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Βουλευτή Αργολίδας, καθ. Γιάννη Μανιάτη, ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Αθαν. Σκορδάς.

Σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού
...«προωθείται ρύθμιση της μεταβατικής περιόδου για τις βιομηχανίες που οφείλουν να μετεγκατασταθούν».

Σχετικά με το θέμα ο κ. Γιάννης Μανιάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τις παραγωγικές μονάδες της Αργολίδας που είναι εγκατεστημένες στις Ζ.Ο.Ε. να παραταθεί ο χρόνος μετεγκατάστασής τους, ιδιαίτερα μέσα στη σημερινή πολύ σκληρή οικονομική πραγματικότητα. Η απάντηση του Υπουργείου δίνει μια θετική διέξοδο στο συγκεκριμένο θέμα».

Στην απάντηση που απέστειλε ο Υφυπουργός κ. Αθαν. Σκορδάς στον κ. Γιάννη Μανιάτη σε συνέχεια σχετικής άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σε απάντηση ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη, σας γνωρίζουμε ότι προωθείται τροποποίηση του άρθρου 75, παρ. 1 του Ν.3982/2011 (143 Α΄), δηλαδή προωθείται ρύθμιση της μεταβατικής περιόδου για τις βιομηχανίες που οφείλουν να μετεγκατασταθούν, λόγω επέλευσης αλλαγής χρήσης γης στο γήπεδο όπου λειτουργούν μέχρι σήμερα. Το εν λόγω σχέδιο νόμου έχει τύχει της επεξεργασίας της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και βρίσκεται ήδη υπό την τελική του μορφή στην διαδικασία ολοκλήρωσης λήψης των απαραίτητων υπογραφών για την κατάθεσή του στην Βουλή».

Σημειώνεται ότι στην από 22.3.2013 ερώτησή του προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Γ. Μανιάτης είχε αναφέρει τα ακόλουθα:

«Κύριοι Υπουργοί,

Στο Νομό Αργολίδας και στις καθορισμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) λειτουργούν μέχρι σήμερα διακόσιες (200) περίπου μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες ή θα έχουν εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης μέχρι τις 31-12-2013 και θα μπορούν να λειτουργούν στο χώρο που βρίσκονται μέχρι την 31-12-2014 και μετά να λειτουργήσουν στη νέα θέση όπου θα μετεγκατασταθούν, ή η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας θα πρέπει την 1-1-2014 να σφραγίσει τα μηχανήματα όσων μεταποιητικών δραστηριοτήτων δεν έχουν εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης μέχρι την 31-12-2013.

Σύμφωνα με το ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/ 17-6-2011) άρθρο 75, παρ. 1:

«Η προθεσμία απομάκρυνσης των νομίμων υφισταμένων μεταποιητικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο άρθρο 7, παρ.1 του ν.3325/2005, η οποία έληξε, ή πρόκειται να λήξει μέχρι την 31-12-2014, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να ισχύει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και έως την 31-12-2013 να έχουν εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα θέση. Σε κάθε περίπτωση η μετεγκατάστασή τους είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31-12-2014.

Μετά την ημερομηνία αυτή με ευθύνη της αδειοδοτούσας αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται τα μηχανήματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους. Για τις επιχειρήσεις που δεν θα έχουν εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα θέση έως την 31-12-2013 επιβάλλεται διακοπή της λειτουργίας και σφράγιση των μηχανημάτων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο από 1-1-2014».

Μέχρι σήμερα, στη Δ/νση Ανάπτυξης δεν υπάρχει αίτηση για μετεγκατάσταση υφιστάμενης μεταποιητικής δραστηριότητας εντός Ζ.Ο.Ε. σε άλλον χώρο όπου επιτρέπεται από τις χρήσεις γης η εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας.

Λόγω της συγκεκριμένης οικονομικής συγκυρίας οι επιχειρήσεις αδυνατούν να μετεγκατασταθούν και να υποβληθούν σε τεράστιες δαπάνες, είτε μόνες, είτε και με κρατική επιχορήγηση (Αναπτυξιακοί Νόμοι κ.λπ.).

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα από 1-1-2014, η Δ/νση Ανάπτυξης, εφαρμόζοντας το ν. 3982/2011, να προβεί σε μαζική διακοπή λειτουργίας διακοσίων (200) περίπου επιχειρήσεων. Αυτό βέβαια θα δημιουργήσει εκτίναξη της ανεργίας, τεράστιο πρόβλημα στην τοπική κοινωνία και κατά συνέπεια στην εθνική οικονομία.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

Πώς προτίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλία, ώστε να παραταθεί η παραμονή των μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός Ζ.Ο.Ε. για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, ώστε να είναι δυνατή η μετεγκατάστασή τους σε νέα θέση και πιθανόν να έχει δημιουργηθεί και βιομηχανική περιοχή στο Νομό για να υποδεχθεί τις προς μετεγκατάσταση μεταποιητικές δραστηριότητες, καθώς και άλλες που θα επιθυμήσουν να λειτουργήσουν σε βιομηχανική περιοχή;»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου