Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ: 4η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Άργους - Μυκηνών θα συνεδριάσει την 8η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:15 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ.9 - ισόγειο, Άργος) σύμφωνα με την από 04-02-2013 πρόσκληση προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2013.
2. Περί εγκρίσεως του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2013.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου