Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Δήμος Άργους - Μυκηνών: 26η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Άργους - Μυκηνών θα συνεδριάσει την 13η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα (Δαναού 3, Άργος) σύμφωνα με την από 09-11-2012 πρόσκληση προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους για τα παρακάτω θέματα:


Οικονομικά Θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους - Μυκηνών οικονομικού έτους 2012.
2. Επί της υπ’ αριθ. 253/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με την οποία εγκρίνεται η 2η και 3η τριμηνιαία έκθεση απολογισμού έτους 2012, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
3. Περί κατανομής ποσού 78.861,97 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.
4. Επί του από 19-10-2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».
5. Επί του από15-10--2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».
6. Επί του από 16-10--2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».
7. Επί του από 16-10--2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσού από τον βεβαιωτικό κατάλογο Τελών Λαϊκής Αγοράς».
8. Επί του από 23-10-2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα».
9. Επί του από 22-10-2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ενοικίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα».
10. Επί του από 22-10-2012 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης – άρδευσης – δικαιωμάτων βοσκής Δ.Ε. Αλέας – Λυρκείας λόγω εκ παραδρομής χρέωσης».
11. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ.: 40921/5-11-2012 εγγράφου της Δημοτικής Ενότητας Κουτσοποδίου με θέμα: «Διόρθωση καταλόγων ύδρευσης Β΄ Τετραμήνου 2011 Δ.Κ. Κουτσοποδίου».
12. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της ΚΕΔΑΜ.
13. Περί εγγραφής του Δήμου Άργους – Μυκηνών ως συνδρομητή στην ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από 1-1-2013 και εφ’ εξής.
14. Περί εγκρίσεως 1ου επικαιροποιημένου προϋπολογισμού «Κατάρτιση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δήμου Άργους – Μυκηνών 2011 – 2012».
15. Περί οικονομικής ενισχύσεως του Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΆΡΓΟΥΣ – ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.
16. Περί οικονομικής ενισχύσεως του ΑΠΟ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ.
17. Περί οικονομικής ενισχύσεως του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου φίλων της ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ «Ο ΚΤΕΝΙΑΣ».
18. Περί οικονομικής ενισχύσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελληνικού «ΠΥΡΑΜΙΔΑ».
19. Περί οικονομικής ενισχύσεως του Σκακιστικού Συλλόγου ΠΕΡΣΕΑΣ Άργους.

Τεχνικά Θέματα:
20. Περί εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Μοναστηρακίου» κ.λ.π.
21. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Τμήματος Παραλίας Κιβερίου από Κανάρη έως όρια Κιβερίου».
22. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων Δημαρχείου».
23. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάδειξη Ευρύτερης Περιοχής Αρχαίας Αγοράς».
24. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – Μικρά τεχνικά Έργα» κ.λ.π.
25. Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού.
26. Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου του συνεργείου φορτηγών αυτοκινήτων του Σχοινά Αθανασίου του Γεωργίου (Σχετ. η υπ’ αριθ. 158/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
27. Συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στην Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση των μελετών για το έργο: «Βελτίωση οδοποιίας από τα όρια του οικισμού Ελληνικού έως τα όρια του οικισμού Τουρνίκι».
28. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή ενώπιον της συμβολαιογράφου Άργους Αναστασίας Χαλέπα μεταβίβασης λόγω προσκύρωσης κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Κορυτσάς αριθ. 11.

Τρέχοντα Θέματα:
29. Ορισμός διδακτικού προσωπικού έτους 2012 – 2013 του Δημοτικού Ωδείου.
30. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ.: 1531/15-10-2012 εγγράφου του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους με θέμα: «Καθορισμός ορίων βοσκής σε μολυσμένο κοπάδι αιγοπροβάτων».
31. Περί κοπής δένδρου που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο στην Τοπική Κοινότητα Λάλουκα (Σχετ. η υπ’ αριθ. 163/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
32. Περί ανακήρυξης της «Ανδρίτσας» ως μαρτυρικού χωριού.
33. Περί διαγραφών και εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Άργους – Μυκηνών.
34. Συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στον Ενιαίο Φορέα για την Τουριστική Προβολή του Δήμου.
35. Περί χορήγησης παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
36. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών και «Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.» για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
37. Περί παραχώρησης χώρων στο δημοτικό κτίριο Λέρνας προς την ΑΝ.Ν.ΑΡ. Α.Ε.
38. Περί έγκρισης μελέτης προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2013.
39. Περί μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Δαναού και Χατζή ιδιοκτησίας Πασσιά Παναγούλας (Σχετ. η υπ’ αριθ. 128/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου