Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Πρεμιέρα την Πέμπτη για το ΠΕΔΥ

Πώς θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι - Με ποιον τρόπο θα στελεχωθούν τα Πολυιατρεία - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους γιατρούς

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επαναλειτουργία του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ). Ένα 24ωρο προτού ανοίξουν και πάλι τα πρώην Πολυιατρεία και οι άλλες μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού αλλά και τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) επικρατεί γραφειοκρατικός πυρετός.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν ....αγώνα δρόμου για να ανοίξουν οι μονάδες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε καταρτιστεί – ο υπουργός Υγείας είχε δεσμευτεί ότι στις 20 Μαρτίου όλες οι δομές θα ήταν ανοιχτές.

Ωστόσο, στην πράξη θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει ένα μακρύ μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία των Πολυιατρείων. Και αυτό διότι παραμένει άγνωστος ο αριθμός των γιατρών που χρειάζονται για το ΠΕΔΥ και για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, με δεδομένο ότι στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη Υγείας θα έχουν πρόσβαση πλέον και οι ανασφάλιστοι εκτός από τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Σήμερα λήγει η διαθεσιμότητα του προσωπικού, οπότε οι διοικητές των κατά τόπους ΥΠΕ πρέπει να ολοκληρώσουν ως το βράδυ την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μετακίνησης του προσωπικού που έχει υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΠΕΔΥ.

Καταληκτική είναι η σημερινή ημερομηνία και για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής των μονάδων υγείας σε κάθε ΥΠΕ –οι επιτροπές θα παραλάβουν τις μονάδες από τους διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ.

Αύριο όλες οι μονάδες υγείας θα παραδοθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ στις κατά τόπους Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) οι οποίες αναλαμβάνουν στο εξής και τη διαχείρισή τους.

Επίσης, σήμερα αναμένονται και οι αποφάσεις από τους διοικητές των ΥΠΕ με τις οποίες θα τοποθετούνται οι υπεύθυνοι όλων των μονάδων υγείας.

Πώς θα γίνει η στελέχωση των Πολυιατρείων

Η στελέχωση των μονάδων υγείας θα αρχίσει από την Πέμπτη οπότε και υποχρεούνται να εμφανιστούν στις θέσεις τους οι υγειονομικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, καθώς και οι γιατροί, που είχαν επιλέξει την απασχόληση στο ΠΕΔΥ και όχι στο ιδιωτικό τους ιατρείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Υγείας, η κάλυψη των μονάδων υγείας είναι απόλυτη σε διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό – οι εργαζόμενοι επέλεξαν τις μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ σε ποσοστό 98,8% και 99,4% αντιστοίχως.

Το σύνολο του προσωπικού οφείλει να παρουσιαστεί την Πέμπτη στις μονάδες του ΠΕΔΥ στις οποίες ανήκε διοικητικά. Το προσωπικό που δεν υπαγόταν διοικητικά σε Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ή σε Τοπική Μονάδα Υγείας οφείλει να παρουσιαστεί στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ.

Με απόφαση του διοικητή κάθε ΥΠΕ, μετά από εισήγηση του υπευθύνου της μονάδας, το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες και σε αποκεντρωμένες δομές των μονάδων (πρώην Τοπικά Ιατρεία και Περιφερειακά Ιατρεία ΕΟΠΥΥ).

Οι προϋποθέσεις για τους γιατρούς

Με ελλείψεις σε γιατρούς θα ανοίξουν τα Πολυιατρεία και οι άλλες μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ. Από τους 4.998 γιατρούς των πρώην Πολυιατρείων του ΙΚΑ, των ιατρείων των άλλων ασφαλιστικών ταμείων που υπάγονται τώρα στον ΕΟΠΥΥ, των νομαρχιακών μονάδων υγείας κα. δήλωσαν ότι επιθυμούν να ενταχθούν στο ΠΕΔΥ οι 2.497, δηλαδή ποσοστό 49,9%.

Οι γιατροί θα αναλάβουν υπηρεσία μόλις δημοσιευτεί η πράξη μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ωστόσο, το ιατρικό προσωπικό προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΕ υποδοχής βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας από την οικεία ΔΟΥ.
Εναλλακτικά, στην περίπτωση που χωρίς δική τους υπαιτιότητα είναι αδύνατη η άμεση λήψη αντίστοιχης βεβαίωσης, πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής δραστηριότητας προς την αρμόδια ΔΟΥ.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τους δίδεται προθεσμία ενός μήνα από την ανάληψη υπηρεσίας, άλλως απολύονται αυτοδικαίως.

Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Σε πρώτη φάση οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό του ΠΕΔΥ θα εργάζονται σε δύο βάρδιες, 8πμ – 4μμ και 11πμ – 7μμ, εξυπηρετώντας το κοινό για 12 ώρες καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους πολίτες, τόσο τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ όσο και τους ανασφάλιστους, για επίσκεψη, εξέταση, συνταγογράφηση.

Στη διάθεση των πολιτών θα παραμείνουν και οι συμβεβλημένοι ιδιώτες γιατροί, ο κατάλογος των οποίων όμως σταδιακά θα ανανεώνεται ανάλογα με τις ανάγκες σε ιατρικές ειδικότητες που θα ανακύπτουν ανά ΥΠΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου