Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Οι θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αστική ανάπλαση του κέντρου του Άργους.

Κύριε Δήμαρχε,
Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας και στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την μελέτη της αστικής ανάπλασης του Άργους, σας γνωστοποιούμε τις σκέψεις και τις προτάσεις μας, ελπίζοντας ότι συμβάλουμε με θετικό τρόπο στην αναζήτηση της καλύτερης δυνατής προοπτικής για τα έργα των αναπλάσεων που τόσο έχει ανάγκη η πόλη.


Η αστική ανάπλαση στο Άργος και οι θέσεις
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τα έργα για την αστική ανάπλαση στο Άργος, τα οποία ..χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία για μια συνολική επέμβαση, τέτοιου μεγέθους, στο κεντρικό πολεοδομικό συγκρότημα του Άργους, ώστε η πόλη να γίνει περισσότερο φιλική και ανθρώπινη για τους πολίτες της και επιτέλους ουσιαστικά προσβάσιμη και επισκέψιμη για αυτούς που θέλουν να δουν τα ιστορικά μνημεία της, αρχαία και νεώτερα αλλά και τη σύγχρονη εικόνα της.
Διπλός ο στόχος που πρέπει να υπηρετεί αυτή η ανάπλαση,
η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με τον εξωραισμό του κέντρου της πόλης αλλά
και η δημιουργία ενός «ενιαίου χώρου», αστικό / εμπορικό κέντρο – κεντρικός αρχαιολογικός χώρος, ώστε οι χώροι αυτοί να λειτουργήσουν αμφίδρομα εντάσσοντας τα σημαντικότερα μνημεία ( Αρχαίο Θέατρο, Αρχαία Αγορά κτλ ) στην καθημερινή ζωή των πολιτών αλλά και δημιουργώντας συνθήκες που θα αυξήσουν τους επισκέπτες της πόλης..


Οι σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή του κεντρικού αρχαιολογικού χώρου του Άργους ( στερέωση Αρχαίου Θεάτρου, περίφραξη Αρχαίου Θεάτρου – Αρχαίας Αγοράς, ανάπλαση πλατείας Κυψέλης και των γύρω δρόμων, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο Αρχ. Θέατρο και στην Αρχ. Αγορά, φωτισμός της Αρχ. Αγοράς, η ανάδειξη του Κριτηρίου, η πλακόστρωση τμήματος της οδού Αρχαίας Βουλής, η ανάπλαση της οδού Μεσσηνίας Αρκαδίας, η δημιουργία και λειτουργία του Ψηφιακού Περίπτερου Πολιτισμού, η ανακατασκευή του πεζοδρομίου που γειτνιάζει με την Αρχ. Αγορά ) πρέπει μέσω των νέων παρεμβάσεων να κεφαλαιοποιηθούν, αναδεικνύοντας την μοναδική ιστορική συνέχεια της πόλης.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι :
1. Η υπό σύνταξη μελέτη οφείλει να λάβει υποψιν της την Μελέτη Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων του Άργους η οποία είχε εκπονηθεί το 2002 και έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ( Η μελέτη αυτή ήταν ιδιαίτερα αναλυτική και περιελάμβανε ακόμη και φυτοτεχνική μελέτη).

2. Η υπό σύνταξη μελέτη οφείλει να λάβει υποψιν της την προμελέτη που έχει εκπονηθεί για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού μουσείου του Άργους, η οποία έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ.

3. Η ουσιαστική συνεργασία της Δημοτικής Αρχής και του μελετητικού γραφείου με την Δ Εφορία Προιστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ( Δ ΕΠΚΑ ), με την 25η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ( 25η ΕΒΑ ) και την Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, κατά τη σύνταξη της προμελέτης της αστικής ανάπλασης, αποτελεί ουσιαστική προυπόθεση για την έγκριση της μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την υλοποίηση του έργου.

Οι προτάσεις μας


1. Επέκταση των έργων ανάπλαση σε όλο το μήκος της οδού Δαναού, μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο ( παλαιά δενδροστοιχία της πόλης ), ώστε το εμπορικό κέντρο και ο κεντρικός αρχαιολογικός χώρος να ενοποιηθούν περιπατητικά.
2. Η μελέτη να αξιοποιεί, στο μέτρο του εφικτού, τα έργα ανάπλασης που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια στο εμπορικό κέντρο της πόλης, λειτουργώντας συμπληρωματικά και ενοποιώντας αισθητικά και λειτουργικά τις υφιστάμενες υποδομές του ευρύτερου κέντρου.
3. Η μελέτη να μην καταργεί στοιχεία που έχουν σχέση με την ιστορική συνέχεια της ζωής της πόλης, όπως οι τέσσερεις φανοστάτες της πλ. Αγίου Πέτρου, οι συστοιχίες των δένδρων της ίδιας πλατείας, το κτίριο του ΚΑΖΙΝΟ κοκ.
4. Στον υπό ανάπλαση χώρο να συμπεριληφθεί και το εμπορικό κέντρο της πόλης στο σύνολό του ( πεζόδρομοι, οδός Κορίνθου έως πλατεία Δερβενακίων ) .
5. Η μελέτη πρέπει να αναδεικνύει στο μέγιστο βαθμό το νέο Βυζαντινό μουσείο στους Στρατώνες του Καποδίστρια ( έναρξη λειτουργίας αρχές 2015 ). Η διαμόρφωση του στενού περιβάλλοντος χώρου του και η πρόσβαση σε αυτό, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Το νέο Βυζαντινό μουσείο, το δεύτερο στην πόλη μουσείο, μετά από 50 χρόνια, θα αποτελέσει τον σημαντικότερο πόλο έλξης επισκεπτών.
6. Η εφαρμογή της μελέτης θα καταργήσει εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και θα δυσκολέψει σημαντικά την πρόσβαση αυτοκινήτων σε αυτό. Οι εκτεταμένες πεζοδρομήσεις σε τμήματα των δρόμων, όπως η Φείδωνος, η Δαναού και η Μπελίνου, θα δημιουργήσουν, παρά θα λύσουν προβλήματα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η λειτουργία τους ως δρόμοι «ήπιας κυκλοφορίας».
7. Η λειτουργία των παραπάνω δρόμων, ως δρόμων «ήπιας κυκλοφορίας» θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στη δημιουργία «γκρίζων ζωνών» στο κέντρο της πόλης , ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες του χρόνου, όπου η κυκλοφορία είναι περιορισμένη τις βραδινές ώρες.
8. Χώροι αναξιοποίητοι, όπως ανενεργείς ανασκαφές της αρχαιολογικής υπηρεσίας, θα μπορούσαν, αφού αποκατασταθούν ( με την σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας ) να αποτελέσουν χώρους στάθμευσης στην περίμετρο του κέντρου της πόλης.
9. Η μελέτη να συμπεριλαμβάνει προτάσεις για τις όψεις των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων του υπό ανάπλαση κέντρου της πόλης.
10. Κομβικό σημείο για την επιτυχημένη υλοποίηση της σχεδιαζόμενης παρέμβασης αποτελεί η λογική διαχείρισης του δημόσιου από τους πολίτες και την Δημοτική Αρχή ( διαχρονικά ). Μια λογική που θα πρέπει να σταματήσει να υπακούει σε πελατειακές λογικές και στα στενά προσωπικά, επαγγελματικά συμφέροντα.
11. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η συντήρηση των νέων υποδομών, διότι η μέχρι σήμερα πραγματικότητα στα ήδη υπάρχοντα δημοτικά έργα είναι απογοητευτική.
Θεωρούμε επιβεβλημένη την σύμφωνη γνώμη, στα δομικά τουλάχιστον στοιχεία της μελέτης, των εμπλεκόμενων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, την αναζήτηση μέχρι την τελευταία στιγμή, συμφωνιών και συγκλίσεων, διότι η πόλη δεν ανήκει σε καμία Δημοτική Αρχή, ανήκει στους πολίτες της, ιδιαίτερα τους νέους που θα ζήσουν και θα δημιουργήσουν σε αυτή.

Κύριε δήμαρχε, από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου, με τις παραπάνω προτάσεις μας, πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε σε ένα γόνιμο δημόσιο διάλογο, για να βελτιώσουμε όλα όσα σχεδιάζονται για το σήμερα και το αύριο της πόλης και του δήμου.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Γιώργος Αναγνώστου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου