Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Γ. Μανιάτης: Παράταση - ανάσα για τις Ζ.Ο.Ε. Αργολίδας εως 31.12.2017

Στο Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ.120 Α΄) δημοσιεύεται η παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 της προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφισταμένων μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις Ζ.Ο.Ε. Αργολίδας. Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα ο Γραμματέας της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Βουλευτής Αργολίδας, καθ. Γιάννης Μανιάτης, είχε καταθέσει ...προ 3μήνου ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη και στη σχετική απάντηση που είχε λάβει αναφερόταν ότι προωθείται σχετική θετική ρύθμιση του θέματος.
Ακολουθεί το άρθρο 44, παρ. 15 του Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ.120/Α΄).

«15. Η παρ.1 του άρθρου 75 του ν.3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής;

1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, η οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και να έχουν εφοδιαστεί, έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα θέση. Σε κάθε περίπτωση η μετεγκατάστασή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους της εγκατάστασης. Για τις επιχειρήσεις που δεν θα έχουν εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα θέση έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 επιβάλλεται διακοπή της λειτουργίας από 1ης Ιανουαρίου 2017 και σφράγιση των μηχανημάτων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για το λόγο αυτόν βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αναστέλλονται, σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια, μέχρι 1.1.2017 και 31.12.2017 αντίστοιχα. Ως «νόμιμα υφιστάμενες» νοούνται οι δραστηριότητες οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, καθώς και εκείνες των οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι πλέον σε ισχύ, αλλά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ανανέωση της άδειας εκτός από την προϋπόθεση περί χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ν.3481/2006 (Α΄162)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου